Cung cấp máy móc, thiết bị khí nén

Máy Nén Khí SAM-22A
Máy Nén Khí SAM-20A
Máy Nén Khí SAM-19A
Máy Nén Khí SAM-17A
Máy Nén Khí SAM-15A
Máy Sấy Khí J2E-100GP
Máy Sấy Khí J2E-75GP
Máy Sấy Khí J2E-60GP
Máy Sấy Khí J2E-40GP
Máy Sấy Khí J2E-25GP
Tháp Giải Nhiệt Gỗ
Tháp Giải Nhiệt LBC-3RT
Tháp Giải Nhiệt LBC-5RT
Tháp Giải Nhiệt LBC-8RT
Tháp Giải Nhiệt LBC-10RT