Cung cấp máy móc, thiết bị khí nén

Máy Nén Khí SAM-22A
Máy Nén Khí SAM-20A
Máy Nén Khí SAM-19A
Máy Nén Khí SAM-17A
Máy Nén Khí SAM-15A
Máy Sấy Khí LD-05HA
Máy Sấy Khí LD-10HA
Máy Sấy Khí LD-15HA
Máy Sấy Khí LD-20HA
Máy Sấy Khí LD-30HA
Bình chứa khí nén 5000L
-50%
1.000 đ 2.000 đ
Bình chứa khí nén 4000L
-50%
1.000 đ 2.000 đ
Bình chứa khí nén 3000L
-50%
1.000 đ 2.000 đ
Bình chứa khí nén 2000L
-10%
36.250.000 đ 40.400.000 đ
Bình chứa khí nén 1500L
-7%
28.275.000 đ 30.520.000 đ
Tháp Giải Nhiệt Gỗ
Tháp Giải Nhiệt LBC-3RT
Tháp Giải Nhiệt LBC-5RT
Tháp Giải Nhiệt LBC-8RT
Tháp Giải Nhiệt LBC-10RT