Tháp giải nhiệt Liang Chi Taiwan
Model: LBC-10 RT - dạng tròn
Khả năng làm mát: 31200 Kcal/Hr
Nhiệt độ làm mát: 37 - 32 -28 oC
Dòng chảy: 104 lit/min
Đường kính: 860 mm
Chiều cao: 1680 mm
Motor quạt: 1/6 Hp
Đường ống vào/ ra: DN 40
Xuất xứ: LiangChi Việt Nam

Bơm nước tương ứng: 1 HP