Tháp giải nhiệt Liang Chi Taiwan
Model: LBC-125 RT - dạng trỏn
Khả năng làm mát: 487500 Kcal/Hr
Nhiệt độ làm mát: 37 - 32 -28 oC
Dòng chảy: 1625 lit/min
Đường kính: 3050 mm
Chiều cao: 226 0mm
Motor quạt: 3 Hp
Đường ống vào/ ra: DN 125
Xuất xứ: LiangChi Việt Nam

Bơm nước tương ứng: 7.5HP