Tháp giải nhiệt Liang Chi Taiwan
Model: LBC-250 RT - dạng trỏn
Khả năng làm mát: 975000 Kcal/Hr
Nhiệt độ làm mát: 37 - 32 -28 oC
Dòng chảy: 3250 lit/min
Đường kính: 3770 mm
Chiều cao: 3190 mm
Motor quạt: 7.1/2 Hp
Đường ống vào/ ra: DN 200
Xuất xứ: LiangChi Việt Nam

Bơm nước tương ứng: 20 -> 30HP