Tháp giải nhiệt Liang Chi Taiwan
Model: LBC-300 RT - dạng tròn
Khả năng làm mát: 1170000 Kcal/Hr
Nhiệt độ làm mát: 37 - 32 -28 oC
Dòng chảy: 3900 lit/min
Đường kính: 4440 mm
Chiều cao: 3350 mm
Motor quạt: 10 Hp
Đường ống vào/ ra: DN 200
Xuất xứ: LiangChi Việt Nam

Bơm nước tương ứng: 30HP