Tháp giải nhiệt Liang Chi Taiwan
Model: LBC-30 RT - dạng trỏn
Khả năng làm mát: 117000 Kcal/Hr
Nhiệt độ làm mát: 37 - 32 -28 oC
Dòng chảy: 390 lit/min
Đường kính: 1580 mm
Chiều cao: 11735 mm
Motor quạt: 1 Hp
Đường ống vào/ ra: DN 65
Xuất xứ: LiangChi Việt Nam

Bơm nước tương ứng: 2 HP