Tháp giải nhiệt Liang Chi Taiwan
Model: LBC-350 RT - dạng tròn
Khả năng làm mát: 1365000 Kcal/Hr
Nhiệt độ làm mát: 37 - 32 -28 oC
Dòng chảy: 4550 lit/min
Đường kính: 4790 mm
Chiều cao: 3390 mm
Motor quạt: 10 Hp
Đường ống vào/ ra: DN 200
Xuất xứ: LiangChi Việt Nam

Bơm nước tương ứng: 40HP