Tháp giải nhiệt Liang Chi Taiwan
Model: LBC-80 RT - dạng trỏn
Khả năng làm mát: 312000 Kcal/Hr
Nhiệt độ làm mát: 37 - 32 -28 oC
Dòng chảy: 1040 lit/min
Đường kính: 2175 mm
Chiều cao: 2045 mm
Motor quạt: 2 Hp
Đường ống vào/ ra: DN 100
Xuất xứ: LiangChi Việt Nam

Bơm nước tương ứng: 5HP